สั่งซื้อ Microsoft License จาก CSP Channel

สะดวกและรวดเร็วกว่า Volume License แบบเดิม