เงินสด       visa             MasterCard 
  Paypal    PromptPay